Menu

0

lei0

Politică de confidențialitate

1. Introducere

Prezentul document este întocmit în acord cu și în vederea implementării dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul”).

Prezentul document are ca scop informarea dvs. în acord cu prevederile Regulamentului, cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către BOND CLUB S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social situat în com. Apahida, sat Apahida, str. Liliacului, nr. 13, jud. Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/1233/2009, având Cod Unic de Identificare 25650904, cont bancar RO41BRDE130SV75407951300 deschis la Banca BRD, e-mail: bondterm2@gmail.com, telefon: +40745330414.

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental al nostru, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadru legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document, prin care dorim să vă informam despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin eventuale aplicații disponibile pe telefonul mobil.

BOND CLUB S.R.L. va respecta dreptul la confidențialitate și protejează datele dumneavoastră cu caracter personal, în scopul folosirii corespunzătoare a acestora.

În acord cu prevederile art. 13 din Regulament, vă aducem la cunoștință următoarele informații:

2. Identitatea șidatele de contact ale Operatorului

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de către: BOND CLUB S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social situat în com. Apahida, sat Apahida, str. Liliacului, nr. 13, jud. Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/1233/2009, având Cod Unic de Identificare 25650904, cont bancar RO41BRDE130SV75407951300 deschis la Banca BRD, e-mail: bondterm2@gmail.com, telefon: +40745330414.

Din perspectiva Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare Regulamentul sau GDPR), BOND CLUB S.R.L. este Operator, în ce privește datele cu caracter personal pe care ni le transmiteți.

3. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.

Putem prelucra următoarele date cu caracter personal, în ceea ce va privește, după caz: nume, prenume, adresa domiciliu și livrare/reședință, e-mail, telefon, IP, cont bancar, precum și orice alte date necesare, pe care le completați în formularele de pe site.

Date cu caracter personal înseamnă orice informații care pot fi folosite pentru a vă identifica în mod direct sau indirect, individual sau împreună cu alte informații.

Site-ul Prestatorului utilizează, ca majoritatea website-urilor, cookies pentru a ajuta vizitatorii să se bucure de o experiență mai bună de navigare. Acest site folosește cookies pentru a oferi servicii mai bune utilizatorilor și pentru a le prezenta conținut atractiv și util. Pentru mai multe detalii, va rugăm să accesați Politica de utilizare a cookie-urilor.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

4. Scopurile încare văsunt prelucrate datele cu caracter personal

După caz prelucrăm datele menționate la art. 3 în următoarele scopuri: pentru a efectua demersurile necesare pentru comercializarea pieselor auto și pentru transportul acestora, în vederea executării contractului și pentru comunicarea informațiilor și datelor actualizate despre activitatea BOND CLUB S.R.L..

Nu prelucrăm datele dvs. în alte scopuri, urmând a vă informa și/sau după caz a obține consimțământul dvs., conform prevederilor legale, în situația în care vom intenționa să prelucrăm/vom prelucra datele dvs. cu caracter personal și în alte scopuri.

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de Cumpărător, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/Newsletter etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la produse adăugate în secțiunea “Cont/Coșul meu” sau secțiunea “Cont/Favorite” sau ați arătat interes să le achiziționați, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie, și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul web.

Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs. de cumpărător (de ex. produsele vizualizate / adăugate în Coșul de cumpărături / achiziționate) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs., și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă.

În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil.

Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

 • Modificarea setărilordin contul de client în secțiunea „Abonările mele”;
 • Accesarea link-ului de dezabonare afișatîn cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi;
 • sau prin contactarea nostră, la datele disponibile pe site.

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs..

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

 • Măsuri de protecțiea site-ului web și a utilizatorilor site-ului față de atacuri cibernetice;
 • Măsuri de prevenire șidetectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
 • Măsuri de gestionare a riscurilor efective.Temeiul general al acestor tipuri de prelucrărieste interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile fundamentale.

5. Temeiurile înbaza căroraprelucrăm datele dvs. cu caracter personal

După caz prelucrăm datele dvs. cu caracter personal menționate la art. 3 în temeiul dispozițiilor art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulament, în vederea încheierii unui contract.

În egală măsură, astfel cum am detaliat în cuprinsului punctului 4 din prezenta Politică, ne putem prevala de interesul nostru legitim sau pe consimțământul dumneavoastră, după caz.

6. Perioada de stocare a datelor dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont de utilizator.

Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului, și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Vom stoca datele dvs. cu caracter personal după caz: până la executarea integrală a contractului (la care se adaugă perioada de stocare a evidențelor contabile) sau, dacă renunțați la încheierea contractului, până la momentul la care ne comunicați acest lucru (cu excepția datelor colectate cu ocazia plății).

La expirarea perioadei pentru care datele dvs. sunt stocate, conform celor precizate mai sus, acestea vor fi șterse.

7. Destinatarii datelor cu caracter personal

Nu vom divulga datele dvs. cu caracter personal către terți, cu următoarele excepții: vom putea transmite datele dvs. către autoritățile competente atunci când avem o obligație legală în acest sens; vom putea transmite datele dvs. către furnizorii/subcontractanții noștri care ne oferă servicii precum: servicii de contabilitate, servicii de hosting, de plată/bancare, de curierat, cercetare de piață, de IT sau altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre.

8. Unde stocăm datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeana sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeana nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele.

Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai jos, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs., precum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

9. Măsuri de Securitate

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, în acord cu politica noastră internă privind securitatea datelor. În acest sens, vă asigurăm că am implementat toate măsurile de securitate impuse de legislația în vigoare pentru asigurarea securității datelor dvs..

În caz de încălcare a securității datelor dvs. cu caracter personal susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dvs., vă vom informa fără întârzieri despre această încălcare și vom lua toate măsurile necesare pentru a remedia problema și/sau pentru a atenua efectele negative.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

10. Procese decizionale automate

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

 • produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau
 • va afecteazăîn alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

 • ne este necesarăpentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;
 • este autorizatăprin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile; sau
 • se bazeazăpe consimțământul.

11. Drepturile dvs.

11.1. Dreptul de acces.

Aveți dreptul să obțineți o confirmare a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal și să obțineți accesul la aceste date. În măsura în care ne veți transmite o solicitare în acest sens, vă vom pune la dispoziție o copie a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dvs. alături de toate informațiile pe care avem obligația să vi le furnizăm, în acord cu prevederile Regulamentului.

11.2. Dreptul de rectificare șiștergere.

Aveți dreptul să solicitați corectarea datelor cu caracter personal incorecte, inexacte sau incomplete.

De asemenea aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal când acestea nu mai sunt necesare în raport de scopurile pentru care au fost prelucrate, sau dacă prelucrarea acestora este ilegală.

11.3. Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în următoarele cazuri: contestați exactitatea datelor, caz în care puteți solicita restricturarea prelucrării pentru perioada de timp în care verificăm exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor; nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

11.4. Dreptul la opoziție

Aveți dreptul să va opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing sau din motive legate de situația particulară în care vă aflați. Într-o atare situație, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția situațiilor în care conform Regulamentului putem continua prelucrarea datelor dvs.

11.5. Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat și care vă privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. Aveți totodată dreptul de a transmite aceste date unui alt operator.

11.6. Dreptul de retragere a consimțământului

În cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., îl puteți retrage oricând.

Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

12. Exercitarea drepturilor dvs.

Pentru a va exercita oricare din drepturile, vă rugăm să ne transmiteți solicitarea dvs. în scris, la adresa de email: bondterm2@gmail.com.

Vom răspunde solicitării dvs. fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult o lună, cu excepția situației în care din cauza complexității sau a numărului cererilor vom fi nevoiți să prelungim termenul de răspuns cu maxim 2 luni, conform Regulamentului.

Totodată precizăm că vă vom putea solicita să furnizați informații pentru a vă confirma identitatea (de exemplu, să faceți clic pe un link de verificare, să introduceți un nume de utilizator sau o parolă) pentru a vă exercita drepturile.

13. Depunerea unei plângerila Autoritatea de Supraveghere

În cazul în care apreciați că drepturile dvs. au fost încălcate, puteți depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere competentă, respectiv Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, România.

14. Date de contact

Pentru orice solicitare ne puteți contacta la adresa de email: bondterm2@gmail.com.

În perioada

07.08.23 – 21.08.23
echipa Bond Club este în concediu.

Mulțumim pentru înțelegere!